S cílem usnadnit uživatelům používat naše webové stránky využíváme cookies. Kliknutím na tlačítko "OK" souhlasíte s použitím preferenčních, statistických i marketingových cookies pro nás i naše partnery. Funkční cookies jsou v rámci zachování funkčnosti webu používány po celou dobu procházení webem. Podrobné informace a nastavení ke cookies najdete zde.
Ok

Novinky

arr3Velké nákupy ještě výhodnějiMáte velký nákup ? Pro ještě výhodněnější nakupování se můžete v našem obchodě zaregistrovat. Po... arr3Dárky máme pro všechny.. My Milujeme Dárky..Vyberte si svůj dáreček zdarma ke svému nákupu. DÁREK ZDARMA k nákupu máme pro všechny.. My...

Obchodní podmínky

1. Úvodní ustanovení

1.1. Tyto obchodní, dodací a platební podmínky (dále jen „Obchodní podmínky“) obchodní činnosti firmy Martina Plochová, Pěnčín 45, 463 45 Pěnčín, adresa provozovny, kamenná prodejna a kontaktní adresa  Koškova 1766, 51101 Turnov, identifikační číslo: 46009558, (dále jen „Prodávající“) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „Kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „Kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na internetové adrese www.milujemedarky.cz a to prostřednictvím webového rozhraní (dále jen „Obchod Milujemedarky.cz“).

1.2. Obchodní podmínky dále upravují práva a povinnosti smluvních stran při využívání webové stránky prodávajícího umístěné na adrese www.milujemedarky.cz (dále jen „Webová stránka“) a další související právní vztahy. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

1.3. Zvláštní ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

1.5. Ustanovení obchodních podmínek je nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

 

2. Uzavření kupní smlouvy

2.1. Předmětem kupní smlouvy (dále jen "Smlouva") je výroba a dodávka dárků, dárkových předmětů, dekorací, reklamních předmětů, textilu, drobného zboží bez potisku nebo s potiskem textu nebo loga dle specifického přání klienta (dále jen Zboží) a služeb objednaných dle aktuální nabídky Prodávajícího. Veškeré zboží nabízené Prodávajícím má charakter a určení jako Reklamní, dárkové a dekorační předměty, tudíž je určeno výhradně k dárkovým, reklamním, dekoračním a propagačním účelům. Prodávající a kupující se zavazují postupovat v souladu s následujícími podmínkami.

2.2. Veškeré ceny uváděné na webovém rozhraní obchodu www.milujemedarky.cz jsou včetně příslušné sazby DPH a všech souvisejících poplatků, pokud není výslovně uvedeno jinak. Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po celou dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. Veškeré nabídky prodeje zboží umístěné ve webovém rozhraní obchodu jsou nezávazné a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.

2.3. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží.

2.4. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje informace o objednávaném zboží, způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a informace o nákladech spojených s dodáním zboží, informace o případném odstoupení od kupní smlouvy, možnosti uplatnění reklamace (dále společně jen jako „objednávka“).

2.5. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a případně měnit údaje, které do objednávky kupující vložil a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Odeslat objednávku“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. K uzavření kupní smlouvy dochází v okamžiku odeslání objednávky kupujícím z webového rozhraní. Kupní smlouva je závazná, kupující se zavazuje převzít a zaplatit objednané zboží.

2.6. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky a zvoleném způsobu platby (druh zboží, množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například e-mailem, písemně či telefonicky), v případě objednávky většího rozsahu převyšující částku 5.000 Kč, či objednávky zboží zadávané do výroby, zboží s dodatečným potiskem, vlastním textem nebo na zvláštní přání kupujícího požadovat zálohu na objednávku splatnou před dodáním zboží nebo před zadáním do výroby. Pokud kupující ve své objednávce zvolí s ohledem na charakter zboží nevhodného přepravce (např. Zásilkovna-výdejní místa pro křehké, rozbitné, rozměrné zboží ve větším formátu než je v přepravních podmínkách) je prodávající oprávněn požadovat doplatek ceny přepravného pro zboží křehké, rozbitné, rozměrné a pod. a toto zboží vyžadující zvláštní péči zaslat obvyklým způsobem Přepravní službou nebo jiným způsobem, případně jej připravit pro osobní odběr.

2.7. Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu a to zejména s osobami, které dříve vážným způsobem porušily kupní smlouvu včetně sjednaných obchodních podmínek. V případě nepřevzetí objednaného odeslaného balíčku je Kupující povinen uhradit zbytečně vynaložené náklady za odeslání zboží Prodávajícímu.

2.8. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

 

3. Uživatelský účet

3.1. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

3.2. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Pokud kupující neuvede správné nebo úplné údaje ve své objednávce, není prodávající povinen uzavřít kupní smlouvu. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

3.3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany kupujícího.

3.4. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

3.5. Prodávající může zrušit uživatelský účet a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 12 měsíců nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy včetně obchodních podmínek.

3.6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

3.7. Vytvořením uživatelského účtu souhlasí Kupující se zasíláním reklamního sdělení, speciálních akcí, novinek v e-shopu Prodávajícího.

 

4. Cena zboží a Platební podmínky

4.1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

A/ bezhotovostně převodem na účet prodávajícího, vedený u společnosti MONETA Money Bank a.s. 1362036574/0600 (dále jen „účet prodávajícího“), v případě platby ze zahraničí je platba požadována v CZK v přesné výši, bankovní poplatky s parametrem „OUR“.

B / na dobírku přepravci v místě určeném kupujícím v objednávce

C/ v hotovosti na zvoleném výdejním místě

4.2. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží. Není-li ujednáno, jak má být zboží zabaleno, zabalí jej prodávající dle svých zvyklostí.

4.3. V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná ihned při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 2 dnů od uzavření kupní smlouvy.

4.4. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením správného variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

4.5. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 2.6.), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu.

4.6. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

4.7. Zadání zboží do výroby na speciální přání Kupujícího k dodatečným úpravám potisku logem, vlastním textem, jmenovkou, ražbou, gravírováním, popisem, označením popisem, výšivkou je zpoplatněno a je vždy vázáno na uhrazení 100% zálohové platby na kupní smlouvu. Zadání do výroby probíhá na základě odsouhlasení předtiskové korektury. První předtiskový náhled je zdarma, každá další předtisková korektura na vyžádání je za poplatek 500 Kč / předmět. Pokud Kupující předtiskovou korekturu nevyžaduje, uvede tento požadavek již při uzavření kupní smlouvy a zboží může být zadáno do výroby i bez schválení potisku ihned po připsání platby na účet Prodávajícího. Případné jednotlivé slevy nelze sčítat, pokud jsou v objednávce nastaveny velkoobchodní ceny či množstevní slevy, je dopravné zpoplatněno částkou 150 Kč / balík dle skutečných kartonů, není-li dohodnuto jinak.

4.8. Prodávající může dodat a účtovat i větší množství zboží, než je uvedeno v kupní smlouvě, zejména pokud se objednávka týká dodání zboží s potiskem nebo zadání do výroby na výslovné přání Kupujícího. Pokud kupující přijme nadbytečné množství zboží, je povinen za něj zaplatit kupní cenu odpovídající kupní ceně ve smlouvě.

4.9. Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

4.10. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.

 

5. Odstoupení od kupní smlouvy

5.1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení zákona (dále jen „občanský zákoník“), nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy v případě osobní objednávky a vyzvednutí v sídle, kanceláři, výdejním skladu či prodejně prodávajícího, dále pokud se jedná o dodávku zboží upraveného podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu (trička s potiskem, zástěry s potiskem, visačky a komplimentky k dárkům, ostatní zboží s potiskem, výšivkou, změnou výrobního balení na přání, popisem, štítkem, visačkou, dárkovým balením na přání, gravírováním, laserovým popisem, ražbou), zboží, které nesplňuje hygienické podmínky, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze (potraviny, bombóny, čokolády, čokoládové mince a pralinky), podléhá opotřebení nebo zastarání (zapalovače, kuličková pera, propisky, tužky, šňůry, šitíčka, svítilny), zboží, u kterého byl poškozen hygienický obal, zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím (např. antistresové kuličky, žetony, čtyřlístky, přívěsky, ledové krystaly, vonné sáčky, dekorační kůra, květy, srdíčka, berušky, kuličky a pod.), zboží v metráži (stuhy), bazarového zboží, od kupní smlouvy na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li spotřebitel jejich originální obal.

5.2. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5.1 či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být doručeno písemně na email : info@milujemedarky.cz společně s číslem objednávky a přepravním číslem odeslané zásilky a společně se zbožím prodávajícímu do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží. Kupující vrací zboží výhradně prostřednictvím Zpětného svozu zásilek kurýrem Prodávajícího. O tuto službu požádá při Oznámení o Odstoupení od kupní smlouvy emailem na info@milujemedarky.cz společně s číslem své objednávky. Kupující vrací zboží na vlastní náklady. Vrácené zboží musí být předloženo v původním obalu a balení, nepoškozené, nepoužité a hygienicky nezávadné. Prodávající je oprávněn odmítnout převzít zboží, které nebude splňovat výše uvedené zásady obecné hygieny (Vyhláška 91/1984 Sb., o opatřeních proti přenosným nemocem). Pokud kupující po předchozí dohodě s Prodávajícím vrací zboží jiným způsobem než Zpětným svozem zásilek (Česká pošta, Zásilkovna, Přepravní služba, Kurýrní služba a pod. ), případně na jinou adresu a prodávajícímu vzniknou další vícenáklady na dopravu, balné a pod., je kupující povinen tyto náklady uhradit. Kupující bere na vědomí, že sídlo firmy dodavatele a ani distribuční sklad velkoobchodu nejsou určenou zasílací adresou pro vrácené zásilky, odstoupení od kupní smlouvy a reklamované zboží. Kupující bere na vědomí, že takové zásilky nemusejí být včas doručeny. 

5.3. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do 14 dnů od zakoupení zboží společně s dokladem o koupi, nepoškozené, nepoužité, nenošené, čisté, hygienicky nezávadné, s kompletní dokumentací a je-li to možné i neopotřebené a je-li to možné i v původním obalu, ve stavu a hodnotě v jakém zboží převzal. Kupující bere na vědomí skutečnost, že jsou-li společně se zbožím poskytovány dárky, je darovací smlouva mezi obchodem Milujmedarky.cz a Kupujícím uzavřena s podmínkou, že dojde-li k využití práva Kupujícího na odstoupení od kupní smlouvy, darovací smlouva pozbývá účinnosti a Kupující je povinen spolu s vráceným zbožím vrátit také poskytnuté dárky. V případě, že nebudou tyto dárky vráceny zpět, budou tyto hodnoty chápány jako bezdůvodné obohacení Kupujícího. Není-li vydání předmětu bezdůvodného obohacení dobře možné, má Prodávající právo na peněžitou náhradu ve výši obvyklé ceny.

5.4. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek vrátí prodávající kupní cenu za vrácené zboží kupujícímu nejpozději do čtrnácti (14) dnů a to stejným způsobem, jakým Kupující zboží zaplatil. Prodávající je oprávněn vrátit přijaté peněžní prostředky i jiným způsobem, pokud s tím Kupující souhlasí a nevzniknou mu tím jiné náklady. Prodávající není povinen vracet kupujícímu kupní cenu za zboží dříve, než mu Kupující předá zpět vrácené zboží. Lhůta pro vystavení dobropisu za vrácené zboží je do patnácti (15) dnů od převzetí a překontrolování zboží. Pokud Kupující nezvolil při objednání zboží nejlevnější způsob dodání zboží, vrátí Prodávající Kupujícímu při vrácení zboží pouze náklady na nejlevnější možné předání zboží. Prodávající vrací peněžní prostředky za zakoupené zboží vyjma nákladů na dodání, spotřebitel má totiž právo na dodání zboží ve vybraných situacích zdarma.

5.5. Poštovné za vrácené zboží od Kupujícího zpět Prodávajícímu platí v případě odstoupení od kupní smlouvy Kupující a to i v případě využití zvýhodněného zpětného svozu zásilek prodávajícím.

5.6. Kupující bere na vědomí, že v případě odstoupení od kupní smlouvy nevyzvednutím, nepřevzetím od přepravce nebo vrácením zboží přes výdejní místa Zásilkovna.cz platí dopravné za vrácené zboží zpět Kupující. Částka za dopravné a zbytečně vynaložené náklady na odeslání při vrácení zboží zpět k Prodávajícímu prostřednictvím výdejních míst Zásilkovna.cz nebo Parcel shop je ve výši 350 Kč / balík. Pokud je cena celé zásilky vráceného zboží nižší, než 350 Kč, je Kupujícímu účtován poplatek za přepravné zpět k Prodávajícímu pouze do výše jím zaplacené ceny původní zásilky.

5.7. Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené Kupujícím bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká Prodávajícímu vůči Kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

5.8. Kupující bere na vědomí, že v případě odstoupení od kupní smlouvy při započetí prací na výrobě zboží na výslovné přání Kupujícího ještě před lhůtou na odstoupení od kupní smlouvy je Kupující povinen zaplatit poměrnou část nákladů na výrobu, jejíž plnění již začalo.

5.9. Kupující bere na vědomí, že v případě, že nakupuje zboží jako podnikatel v rámci své podnikatelské činnosti (na IČO), nevztahují se na něj ustanovení zákona o ochraně spotřebitele (odstoupení od kupní smlouvy) dle Občanského zákoníku a kupní smlouva se řídí Obchodním zákoníkem.

5.10. Kupující bere na vědomí, že Prodávající nepřijímá zásilky bez předchozího písemného oznámení, zásilky neoznačené zpětnou adresou ani zásilky na zaslané na dobírku.

5.11. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využít vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zaslat mimo jiné i na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího.

 

6. Přeprava a dodání zboží

6.1. Způsob doručení zboží a volbu přepravce určuje prodávající, není-li v kupní smlouvě stanoveno jinak. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy. Pokud není možné vyhovět požadavku kupujícího na zvolený způsob dopravy, s ohledem na termín dodání, cenu přepravy, možnost poškození zboží zvolenou nehodnou přepravou apod., určí způsob dopravy prodávající.

6.2. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. Nepřevezme-li kupující zboží při dodání, je prodávající oprávněn požadovat poplatek za uskladnění a zbytečně vynaložených nákladů spojených s přípravou, přepravou, doručením a navrácením zboží ve výši 400 Kč (slovy: čtyřistakorunčeských) za každou zásilku a dále je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit. Kupující se zavazuje tyto zbytečně vynaložené náklady uhradit odesílateli ihned na základě zaslané výzvy k platbě.

6.3. Kupující bere na vědomí, že v případě zapůjčení vzorků zboží platí veškeré náklady na přepravné a balné Kupující, Půjčovné je zpoplatněno částkou ve výši 400 Kč / 1 ks produktu. Zápůjčku je třeba předem písemně objednat. Zapůjčené vzorky zboží je třeba vrátit v původním obalu a balení, kompletní, neopotřebované, nepoužité nejpozději do 14-ti dnů od data nákupu. Kupující bere na vědomí, že některé druhy vzorků nelze vracet (např. pokud se jedná o dodávku zboží upraveného podle přání kupujícího : potiskem, výšivkou, změnou výrobního balení na přání, popisem, štítkem, visačkou, gravírováním, laserovým popisem, ražbou, zboží, které nesplňuje hygienické podmínky, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, např. potraviny, bombony, čokoládové mince a pralinky ), podléhá opotřebení nebo zastarání, zboží, u kterého byl poškozen hygienický obal, zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím (např. antistresové kuličky, žetony, čtyřlístky, rolničky), bazarové zboží, audio a video nahrávky .

6.4. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

6.5. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky není povinen kupující zásilku od přepravce převzít. Podpisem dodacího listu nebo přepravního protokolu přepravci kupující stvrzuje bez výhrad, že zásilka se zbožím splňovala všechny podmínky a náležitosti a na případnou pozdější reklamaci ohledně porušení obalu zásilky či poškození zboží - zejména křehkých, skleněných a keramických předmětů, nemůže být brán zřetel.

 

7. Odpovědnost za vady, Záruka

7.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanovením občanského a obchodního zákoníku).

7.2. Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad. Shodou s kupní smlouvou se rozumí, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé (např. s ohledem na skutečnost, z jakého materiálu je zboží vyrobeno – např. dřevo, látka, netkaná textilie, kůže, imitace kůže, kov, plast, papír apod., či zda se jedná o strojní či ruční výrobu), že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.

7.3. Uvedené ustanovení v čl. 7.2. obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, dále na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním (zapalovače, baterie, přívěsky, žetony, háčky, náplně a pod.), vady a poškození způsobené zanedbáním údržby a u použitého zboží a zboží II. jakosti na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

7.4. Minimální trvanlivost na veškeré potravinové zboží je 2 měsíce při uchovávání v chladu do 20C, suchu do 40% vlhkosti a tmě. Takto uskladněné potraviny, čokolády a bombóny vydrží obvykle i šest měsíců. Na ostatní spotřební zboží se vztahuje zákonná lhůta. Reklamované zboží je nutné předložit či zaslat fotodokumentaci nebo zaslat zpět Zpětným svozem zásilek Prodávajícího pro posouzení závadnosti. Potravinové zboží není možné vrátit do 14 dnů bez udání důvodu s odkazem na § 1837 písm. d) a e) zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku. Reklamaci nelze uplatnit na zboží, které bylo zjevně nevhodně skladováno. Reklamace jsou vyřizovány bez zbytečného odkladu do 30 dnů ode dne uplatnění (opravou nebo výměnou, v případě neopravitelné závady vrácením finanční částky nebo její části). Reklamace se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

 

8. Další práva a povinnosti smluvních stran

8.1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

8.2. Kupující bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící webové rozhraní obchodu (včetně fotografií nabízeného zboží) jsou chráněny autorským právem. Kupující se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní obchodu.

8.3. Kupující není oprávněn při využívání webového rozhraní obchodu používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz webového rozhraní obchodu. Webové rozhraní obchodu je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních zákazníků prodávajícího a který je v souladu s jeho určením.

8.4. Kupující bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové stránky nebo v důsledku užití webové stránky v rozporu s jejich určením.

8.5. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

8.6. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 00020869, internetová adresa : www.coi.cz

8.9. Prodávající je oprávněn k prodeji na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

8.10. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

 

9. Ochrana osobních údajů, zasílání obchodních sdělení a ukládání COOKIES

9.1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

9.2. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

9.3. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.

9.4. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

9.5. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

9.6. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

9.7. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

9.8. V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (čl. 9.5) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může: požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení, požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

9.9. Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace

9.10. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího. Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 nařízení GDPR související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely zasílání obchodních sdělení plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.

9.11. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

 

10. Doručování

10.1. Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související s kupní smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (dle volby odesílatele). Kupujícímu je doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu.

10.2. Zpráva je doručena:

A/ v případě doručování elektronickou poštou okamžikem jejího přijetí na server příchozí pošty; integrita zpráv zaslaných elektronickou poštou může být zajištěna certifikátem,

B/ v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb převzetím zásilky adresátem,

C/ v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb též odepřením převzetí zásilky, odepře-li adresát (popřípadě osoba oprávněná za něj zásilku převzít) zásilku převzít.

 

11. Závěrečná ustanovení

11.1. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

11.2. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění a činnost prodávajícího nepodléhá jinému povolování. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný Živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

11.3. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

11.4. Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování písemností : Milujemedarky.cz, Pošta Pěnčín u Liberce 107, 46345, adresa elektronické pošty info@milujemedarky.cz.

 

Reklamační řád

Tento reklamační řád byl zpracován dle ustanovení zákona a vztahuje se na spotřební zboží, u něhož jsou v záruční době uplatňována práva kupujícího z odpovědnosti za vady.

Záruční doba spotřebního zboží činí 24 měsíců nebo 12 měsíců nebo 6 měsíců nebo 2 měsíce a prodlužuje se o dobu, po kterou bylo zboží v záruční opravě.

Spotřebitel může uplatnit oprávněnou reklamaci:

- Emailem na adresu: info@milujemedarky.cz zasláním fotodokumentace

- Reklamované zboží Kupující vrací prostřednictvím Zpětného svozu zásilek kurýrem. Svoz mu v případě oprávněné reklamace Prodávající poskytně zdarma.

Adresa sídla ani distribuční sklad velkoobchodu nejsou zasílací adresou pro vrácené nebo reklamované zboží.

Spotřebitel je při podávání reklamace povinen doložit:

- doklad o prodeji zboží (daňový doklad, faktura, záruční list)

- reklamované zboží s veškerým příslušenstvím

- podrobný popis závady

- fotodokumentaci poškozeného nebo vadného zboží, případně fotodokumentaci poškozeného přepravního obalu

Zboží poškozené v přepravě se zpět od Kupujícího k Prodávajícímu nesváží, reklamace se řeší on-line prostřednictvím fotodokumentace zaslané emailem společně s dopravcem.

Nárok na uplatnění záruky zaniká v případě:

- opotřebení věci jejím obvyklým užíváním (např. baterie, škrtací mechanismus a náplň zapalovače, náplně do bublifuků, náplně do per a propisovacích tužek, křídy, tuhy, bio tašky, výrobky z netkané textilie a pod.)

- neodbornou manipulací a používáním v rozporu s návodem či uživatelskou příručkou

- poškození živly (např. voda, oheň či blesk apod.)

- poškození nadměrným zatěžováním

- poškození zboží při přepravě (tato reklamace se řeší přímo s dopravcem)

Záruku nelze uplatnit, jde-li o věci použité či poškozené, v tomto případě neodpovídá prodávající za vady odpovídající míře používání nebo opotřebení, které měla věc při převzetí kupujícím.

Na poškozené nebo použité zboží se vztahuje záruční doba 12 měsíců.

V případě oprávněné reklamace je zboží spotřebiteli bezplatně opraveno. Pokud se jedná o neodstranitelnou závadu, je zboží vyměněno za nové. V případě výměny zboží začíná běžet nová záruční lhůta.

Lhůta pro vyřízení reklamace včetně odstranění vady je bez zbytečného odkladu 30 kalendářních dnů, pokud se strany nedohodnou jinak. Tato lhůta začíná běžet dnem přijetí reklamace.

Jestliže nebude lhůta dodržena, má spotřebitel právo na výměnu vadného zboží nebo na odstoupení od kupní smlouvy. Změny reklamačního řádu vyhrazeny.

Ke stažení :

1/Vzorový formulář pro žádost o Zpětný svoz zboží kurýrem přepravní společnosti

Kurýr přepravní společnosti si zboží vyzvedne na zvolené adrese

2/Vzorový formulář pro reklamaci zboží

 

V Pěnčíně dne 24.5.2018


YmMzMDc4MD