S cílem usnadnit uživatelům používat naše webové stránky využíváme cookies. Kliknutím na tlačítko "OK" souhlasíte s použitím preferenčních, statistických i marketingových cookies pro nás i naše partnery. Funkční cookies jsou v rámci zachování funkčnosti webu používány po celou dobu procházení webem. Podrobné informace a nastavení ke cookies najdete zde.

Novinky

arr3Velké nákupy ještě výhodnějiMáte velký nákup ? Pro ještě výhodněnější nakupování se můžete v našem obchodě zaregistrovat. Po... arr3Dárky máme pro všechny.. My Milujeme Dárky..Vyberte si svůj dáreček zdarma ke svému nákupu. DÁREK ZDARMA k nákupu máme pro všechny.. My...

Obchodní podmínky

1. Úvodní ustanovení

1.1. Tyto obchodní, dodací a platební podmínky (dále jen „Obchodní podmínky“) obchodní činnosti firmy Martina Plochová, sídlo Pěnčín 45, 463 45 Pěnčín, adresa provozovny, kamenná prodejna a kontaktní zasílací adresa  Koškova 1766, 51101 Turnov, identifikační číslo: 46009558, (dále jen „Prodávající“) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „Kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „Kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na internetové adrese www.milujemedarky.cz a to prostřednictvím webového rozhraní obchodu Milujemedarky.cz.

1.2. Obchodní podmínky dále upravují práva a povinnosti smluvních stran při využívání webové stránky prodávajícího umístěné na adrese www.milujemedarky.cz (dále jen „Webová stránka“) a další související právní vztahy. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

1.3. Zvláštní ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

2. Uzavření kupní smlouvy

2.1. Předmětem kupní smlouvy (dále jen "Smlouva") je výroba a dodávka dárkových, dekoračních a reklamních předmětů a textilu, bez potisku nebo s vlastním potiskem textu nebo loga dle specifického přání klienta (dále jen Zboží) a služeb objednaných dle aktuální nabídky Prodávajícího. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije. Prodávající a kupující se zavazují postupovat v souladu s následujícími podmínkami.

2.2. Veškeré ceny jednotlivého zboží uváděné na webovém rozhraní obchodu Milujemedarky.cz jsou včetně příslušné sazby DPH a všech souvisejících poplatků, pokud není výslovně uvedeno jinak. Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po celou dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. 

2.3. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží, a o způsobu a času dodání zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci České republiky. V případě, kdy prodávající nabízí dopravu zboží zdarma, je předpokladem vzniku práva na bezplatnou dopravu zboží na straně kupujícího zaplacení minimální celkové kupní ceny dopravovaného zboží ve výši stanovené ve webovém rozhraní obchodu. V případě, kdy dojde k částečnému odstoupení od kupní smlouvy kupujícím a celková kupní cena zboží, u kterého nedošlo k odstoupení od smlouvy kupujícím, nedosahuje minimální výše, jež je potřebná pro vznik práva na dopravu zboží zdarma podle předchozí věty, právo kupujícího na dopravu zboží zdarma zaniká a kupující je povinen dopravu zboží prodávajícímu uhradit.

2.4. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje informace o objednávaném zboží, zejména pak jeho velikosti, barvě, typu a množství a případném požadavku na dodatečný potisk nebo úpravu na vlastní přání kupujícího, způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a informace o nákladech spojených s dodáním zboží, informace o případném odstoupení od kupní smlouvy, možnosti uplatnění reklamace (dále společně jen jako „objednávka“).

2.5. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a případně měnit údaje, které do objednávky kupující vložil a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Odeslat objednávku zavazující k platbě“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském účtu či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“). Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

2.6. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky a zvoleném způsobu platby (druh zboží, množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu, zvláštní přeprava křehkého, rozbitného a nadrozměrného zboží) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například e-mailem, písemně či telefonicky) a v případě objednávky většího rozsahu převyšující částku 5.000 Kč, či objednávky zboží zadávané do výroby na přání kupujícího, zboží s dodatečným potiskem vlastním textem, motivem, logem na výslovné přání kupujícího, požadovat zálohu na objednávku splatnou ve výši 100% před dodáním zboží nebo před zadáním do výroby. 

2.7. Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu a to zejména s osobami, které dříve vážným způsobem porušily kupní smlouvu včetně sjednaných obchodních podmínek. V případě nepřevzetí objednaného odeslaného balíčku je Kupující povinen uhradit zbytečně vynaložené náklady za odeslání zboží Prodávajícímu.

2.8. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

3. Uživatelský účet

3.1. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

3.2. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Pokud kupující neuvede správné nebo úplné údaje ve své objednávce, není prodávající povinen uzavřít kupní smlouvu. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

3.3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany kupujícího.

3.4. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

3.5. Prodávající může zrušit uživatelský účet a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 12 měsíců nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy včetně obchodních podmínek.

3.6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

3.7. Vytvořením uživatelského účtu souhlasí Kupující se zasíláním reklamního sdělení, speciálních akcí, novinek v e-shopu Prodávajícího. Svůj souhlas může kupující kdykoliv odvolat.

4. Cena zboží a Platební podmínky

4.1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

A/ bezhotovostně převodem na účet prodávajícího, vedený u společnosti MONETA Money Bank a.s. 1362036574/0600 (dále jen „účet prodávajícího“)

B / na dobírku v hotovosti nebo platební kartou přepravci v místě určeném kupujícím v objednávce

C/ v hotovosti nebo platební kartou na zvoleném výdejním místě při osobním odběru ve výdejně zásilek (Zásilkovna, Balíkovna, ParcelShop, PickUp)

D/ v hotovosti ve výdejním skladu na adrese: Stoliňská 798/4, 19300 Praha 9

E/ v hotovosti v provozovně na adrese: Koškova 1766, 51101 Turnov

4.2. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží. Není-li ujednáno, jak má být zboží zabaleno, zabalí jej prodávající dle svých zvyklostí.

4.3. V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku nebo při osobním odběru je kupní cena splatná ihned při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 2 dnů od uzavření kupní smlouvy.

4.4. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením správného variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

4.5. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 2.6.), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu.

4.6. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

4.7. Zadání zboží do výroby a úpravy na speciální přání Kupujícího k dodatečnému potisku logem, vlastním textem, motivem, jmenovkou, ražbou, gravírováním, popisem, označením popisem, výšivkou je zpoplatněno. Kupní cena zboží zadaného do výroby je tvořena ze dvou prvků, a to z pevně stanovené ceny podkladu, na který má být vytvořen potisk (např. tričko, hrnek, stuha, zástěra, taška a pod.) a dále z pohyblivé ceny potisku, která je ovlivněna velikostí případně četností navrhovaných potisků na vybraném podkladu a použitou technologií. Výslednou cenu každého produktu samostatně a všech produktů celkem může Kupující sledovat přímo při vytváření objednávky. Zadání do výroby je v tomto případě vždy vázáno na uhrazení 100% zálohy platby na kupní smlouvu. Zadání do výroby probíhá na základě odsouhlasení předtiskové korektury, první předtisková korektura je zdarma, každá další předtisková korektura na vyžádání je za poplatek 500 Kč/předmět. Pokud Kupující předtiskovou korekturu nevyžaduje, uvede tento požadavek již při uzavření kupní smlouvy a zboží může být zadáno do výroby i bez schválení náhledu potisku ihned po připsání platby na účet Prodávajícího.

4.8. Prodávající může dodat a účtovat i větší množství zboží, než je uvedeno v kupní smlouvě, zejména pokud se objednávka týká dodání zboží s potiskem nebo zadání do výroby na výslovné přání Kupujícího. Pokud kupující přijme nadbytečné množství zboží, je povinen za něj zaplatit kupní cenu odpovídající kupní ceně ve smlouvě. 

4.9. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu Daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

5. Odstoupení od kupní smlouvy

5.1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení zákona (dále jen „občanský zákoník“), nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy v případě osobní objednávky a vyzvednutí v provozovně, výdejním skladu či prodejně prodávajícího, dále pokud se jedná o dodávku zboží upraveného podle přání a požadavků kupujícího nebo přizpůsobené pro jeho osobu nebo jeho osobním potřebám (trička s potiskem, zástěry s potiskem, visačky a komplimentky k dárkům, ostatní zboží s potiskem, výšivkou, změnou výrobního balení na přání, popisem, štítkem, visačkou, dárkovým balením na přání, gravírováním, laserovým popisem, ražbou), zboží, které nesplňuje hygienické podmínky, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze nebo s krátkou dobou spotřeby (potraviny, bombóny, čokolády, čokoládové mince a pralinky), podléhá opotřebení nebo zastarání (zapalovače, kuličková pera, plnící pera), zboží, u kterého byl poškozen hygienický obal, zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím (např. antistresové kuličky, žetony, čtyřlístky, přívěsky, ledové krystaly, plněné vonné sáčky, dekorační kůra, květy, srdíčka, berušky, kuličky, kamínky a pod.), zboží v metráži nasříhaného na přání kupujícího (stuhy), od kupní smlouvy na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li spotřebitel jejich originální zapečetěný obal a zboží dodávané v zapečetěném obalu, které z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů není vhodné vrátit, poté, co jej kupující porušil.

5.2. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5.1 či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit a to do čtrnácti (14) dnů ode dne, kdy kupující nebo jím určená třetí osoba odlišná od dopravce převezeme zboží, nebo poslední kus zboží, objedná-li kupující v rámci jedné objednávky více kusů zboží, které jsou dodávány samostatně, nebo poslední položku nebo část dodávky zboží sestávajícího z několika položek nebo částí, nebo první dodávku zboží, je-li ve smlouvě ujednána pravidelná dodávka zboží po ujednanou dobu.

Odstoupení od kupní smlouvy musí být doručeno písemně na email : info@milujemedarky.cz společně s číslem objednávky.

Prodávající umožní Kupujícímu vrátit zboží prostřednictvím Svozu zásilek kurýrem Prodávajícího. Kupující vrací zboží na vlastní náklady. Pokud Kupující nevyužije vrácení prostřednictvím zpětného svozu zásilek kurýrem Prodávajícího, vrací zboží na vlastní náklady na adresu Milujemedarky.cz, Pošta Pěnčín u Liberce 107, 46345 Pěnčín.

5.3. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do 14 dnů od zakoupení zboží společně s dokladem o koupi, nepoškozené, nepoužité, nenošené, čisté, hygienicky nezávadné, s kompletní dokumentací a je-li to možné i neopotřebené a je-li to možné i v původním obalu, ve stavu a hodnotě v jakém zboží převzal. Kupující bere na vědomí skutečnost, že jsou-li společně se zbožím poskytovány dárky, je darovací smlouva mezi obchodem Milujmedarky.cz a Kupujícím uzavřena s podmínkou, že dojde-li k využití práva Kupujícího na odstoupení od kupní smlouvy, darovací smlouva pozbývá účinnosti a Kupující je povinen spolu s vráceným zbožím vrátit také poskytnuté dárky. V případě, že nebudou tyto dárky vráceny zpět, budou tyto hodnoty chápány jako bezdůvodné obohacení Kupujícího. Není-li vydání předmětu bezdůvodného obohacení dobře možné, má Prodávající právo na peněžitou náhradu ve výši obvyklé ceny.

5.4. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek vrátí prodávající kupní cenu za vrácené zboží kupujícímu nejpozději do čtrnácti (14) dnů a to stejným způsobem, jakým Kupující zboží zaplatil. Prodávající je oprávněn vrátit přijaté peněžní prostředky i jiným způsobem, pokud s tím Kupující souhlasí a nevzniknou mu tím jiné náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než prodávající obdrží zboží, nebo než mu kupující prokáže, že zboží odeslal zpět, podle toho, co nastane dříve.

5.5. Poštovné za vrácené zboží od Kupujícího zpět Prodávajícímu platí v případě odstoupení od kupní smlouvy Kupující a to i v případě využití zvýhodněného zpětného svozu zásilek kurýrem prodávajícího.

5.6. Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené Kupujícím bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká Prodávajícímu vůči Kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

5.7. Kupující bere na vědomí, že v případě odstoupení od kupní smlouvy při započetí prací na výrobě zboží na výslovné přání Kupujícího ještě před lhůtou na odstoupení od kupní smlouvy je Kupující povinen zaplatit poměrnou část nákladů na výrobu, jejíž plnění již začalo.

5.8. Kupující bere na vědomí, že v případě, že nakupuje zboží jako podnikatel v rámci své podnikatelské činnosti (na IČO), nevztahují se na něj ustanovení zákona o ochraně spotřebitele (odstoupení od kupní smlouvy) dle Občanského zákoníku a kupní smlouva se řídí Obchodním zákoníkem.

5.9. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využít vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zaslat mimo jiné i na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího. Kupující bere na vědomí, že Prodávající nepřijímá zásilky bez předchozího písemného oznámení, zásilky neoznačené zpětnou adresou ani zásilky na zaslané na dobírku.

5.10. V případech, kdy má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, je prodávající také oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí zboží kupujícím. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím. 

6. Přeprava a dodání zboží

6.1. Způsob doručení zboží a volbu přepravce určuje prodávající, není-li v kupní smlouvě stanoveno jinak. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy. Pokud není možné vyhovět požadavku kupujícího na zvolený způsob dopravy, s ohledem na termín dodání, cenu přepravy, možnost poškození zboží zvolenou nehodnou přepravou, nadrozměrné zásilky apod., určí způsob dopravy prodávající.

6.2. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. Nepřevezme-li kupující zboží při dodání, je prodávající oprávněn požadovat poplatek za uskladnění a zbytečně vynaložených nákladů spojených s přípravou, přepravou, doručením a navrácením zboží ve výši 500 Kč (slovy: pětsetkorunčeských) za každou zásilku a dále je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit. Kupující se zavazuje tyto zbytečně vynaložené náklady uhradit odesílateli ihned na základě zaslané výzvy k platbě.

6.3. Kupující bere na vědomí, že v případě zapůjčení vzorků zboží platí veškeré náklady na přepravné a balné Kupující, Půjčovné je zpoplatněno částkou ve výši 500 Kč/1 ks produktu. Zápůjčku je třeba předem písemně objednat. Zapůjčené vzorky zboží je třeba vrátit v původním obalu a balení, kompletní, neopotřebované, nepoužité nejpozději do 14-ti dnů od data nákupu. Kupující bere na vědomí, že některé druhy vzorků nelze vracet (např. pokud se jedná o dodávku zboží upraveného podle přání kupujícího : potiskem, výšivkou, změnou výrobního balení na přání, popisem, štítkem, visačkou, gravírováním, laserovým popisem, ražbou, zboží, které nesplňuje hygienické podmínky, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, např. potraviny, bombony, čokoládové mince a pralinky ), podléhá opotřebení nebo zastarání, zboží, u kterého byl poškozen hygienický obal, zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím (např. antistresové kuličky, žetony, čtyřlístky, rolničky), bazarové zboží, audio a video nahrávky.

6.4. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit všechny náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

6.5. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen okamžitě zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nebo viditelném poškozením zásilky v přepravě (sklo, kteramika) není povinen kupující zásilku od přepravce převzít. Tímto nejsou dotčena práva kupujícího z odpovědnosti za vady zboží a další práva kupujícího vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

7. Odpovědnost za vady, Záruka

7.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174b občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).

7.2. Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad. Shodou s kupní smlouvou se rozumí, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost, funkčnost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé (např. s ohledem na skutečnost, z jakého materiálu je zboží vyrobeno – např. dřevo, látka, netkaná textilie, kůže, imitace kůže, kov, plast, papír apod., či zda se jedná o strojní či ruční výrobu), že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá, že je věc dodána s příslušenstvím, včetně obalu, návodu k montáži a jiných pokynů k použití, které může kupující rozumně očekávat a věc odpovídá jakostí nebo provedením vzorku nebo předloze, které prodávající kupujícímu poskytl před uzavřením kupní smlouvy, ledaže prodávající prokáže, že si ho nebyl vědom nebo že bylo v době uzavření kupní smlouvy upraveno alespoň srovnatelným způsobem, jakým bylo učiněno, anebo že na rozhodnutí o koupi nemohlo mít vliv.

7.3. Ustanovení čl. 7.2. obchodních podmínek se nepoužije v případě, že prodávající kupujícího před uzavřením kupní smlouvy zvlášť upozornil, že se některá vlastnost věci liší a kupující s tím při uzavírání kupní smlouvy výslovně souhlasil, u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, dále na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním (zapalovače, baterie, přívěsky, žetony, háčky, náplně a pod.), vady a poškození způsobené zanedbáním údržby a u použitého zboží a zboží II. jakosti na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo již při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

7.4. Projeví-li se vada v průběhu jednoho roku od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí, ledaže to povaha věci nebo vady vylučuje. Tato doba neběží po dobu, po kterou kupující nemůže věc užívat, v případě, že vadu vytkl oprávněně.

7.5. Kupující může vytknout vadu, která se na věci projeví v době dvou let od převzetí, u potravinového zboží do 2 měsíců při uchovávání v chladu do 20C, suchu do 40% vlhkosti a tmě. Reklamaci nelze uplatnit na zboží, které bylo zjevně nevhodně skladováno. Je-li předmětem koupě věc s digitálními vlastnostmi a mají-li být podle kupní smlouvy digitální obsah nebo služba digitálního obsahu poskytovány soustavně po určitou dobu, může kupující vytknout vadu, která se na nich vyskytne nebo projeví v době dvou let od převzetí. Má-li být plněno po dobu delší dvou let, má kupující právo z vady, která se vyskytne nebo projeví v této době. Vytkl-li kupující prodávajícímu vadu oprávněně, doba pro vytčení vady věci neběží po dobu, po kterou kupující nemůže věc užívat. 

7.6. Má-li věc vadu, může kupující požadovat její odstranění. Podle své volby může požadovat dodání nové věci bez vady nebo opravu věci, ledaže je zvolený způsob odstranění vady nemožný nebo ve srovnání s druhým nepřiměřeně nákladný; to se posoudí zejména s ohledem na význam vady, hodnotu, kterou by věc měla bez vady, a to, zda může být druhým způsobem vada odstraněna bez značných obtíží pro kupujícího. Prodávající může odmítnout vadu odstranit, je-li to nemožné nebo nepřiměřeně nákladné zejména s ohledem na význam vady a hodnotu, kterou by věc měla bez vady. 

7.7. Kupující může požadovat přiměřenou slevu nebo odstoupit od kupní smlouvy, pokud prodávající vadu odmítl odstranit nebo ji neodstranil v souladu s čl. 7.5. obchodních podmínek, se vada projeví opakovaně, je vada podstatným porušením kupní smlouvy, nebo je z prohlášení prodávajícího nebo z okolností zjevné, že vada nebude odstraněna v přiměřené době nebo bez značných obtíží pro kupujícího.

7.8. Je-li vada věci nevýznamná, kupující nemůže odstoupit od kupní smlouvy; má se za to, že vada věci není nevýznamná. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající vrátí kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu poté, co obdrží věc nebo co mu kupující prokáže, že věc odeslal.

7.9. S výjimkou případů, kdy je k provedení opravy určena jiná osoba, je prodávající povinen přijmout reklamaci v kterékoli provozovně, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaných výrobků nebo poskytovaných služeb, případně i ve svém sídle. Prodávající je povinen kupujícímu vydat při uplatnění reklamace písemné potvrzení, ve kterém uvede datum, kdy kupující reklamaci uplatnil, co je jejím obsahem, jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje a kontaktní údaje kupujícího pro účely poskytnutí informace o vyřízení reklamace. Tato povinnost se vztahuje i na jiné osoby určené k provedení opravy.

7.10. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena a kupující o tom musí být informován nejpozději do třiceti (30) dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Je-li předmětem závazku poskytnutí digitálního obsahu, včetně digitálního obsahu dodaného na hmotném nosiči, nebo služby digitálního obsahu, musí být reklamace vyřízena v přiměřené době s přihlédnutím k povaze digitálního obsahu nebo služby digitálního obsahu a k účelu, pro nějž je kupující požadoval. Po marném uplynutí lhůty podle čl. 7.10 obchodních podmínek může kupující od kupní smlouvy odstoupit nebo požadovat přiměřenou slevu.

7.11. Prodávající je povinen vydat kupujícímu potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy, a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. Tato povinnost se vztahuje i na jiné osoby určené k provedení opravy. Prodávající je povinen vydat kupujícímu potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy, a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. Tato povinnost se vztahuje i na jiné osoby určené k provedení opravy.

7.12. Práva z odpovědnosti za vady u zboží může kupující konkrétně uplatnit elektronickou poštou na adrese  info@milujemedarky.cz .

8. Další práva a povinnosti smluvních stran

8.1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží. 

8.2. Kupující bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící webové rozhraní obchodu (včetně fotografií nabízeného zboží) jsou chráněny autorským právem. Kupující se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní obchodu.

8.3. Kupující není oprávněn při využívání webového rozhraní obchodu používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz webového rozhraní obchodu. Webové rozhraní obchodu je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních zákazníků prodávajícího a který je v souladu s jeho určením.

8.4. Kupující bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové stránky nebo v důsledku užití webové stránky v rozporu s jejich určením.

8.5. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

8.6. Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické pošty. Stížnosti je možné zasílat na elektronickou adresu prodávajícího. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího. Jiná pravidla vyřizování stížností nejsou prodávajícím stanovena.

8.7. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 00020869, internetová adresa : www.coi.cz. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

8.8. Prodávající je oprávněn k prodeji na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

8.9. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

9. Ochrana osobních údajů, zasílání obchodních sdělení a ukládání COOKIES

9.1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

9.2. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

9.3. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.

9.4. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

9.5. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

9.6. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

9.7. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

9.8. V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (čl. 9.5) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení, požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

9.9. Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace

9.10. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího. Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 nařízení GDPR související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely zasílání obchodních sdělení plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.

9.11. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

 

10. Doručování

10.1. Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související s kupní smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (dle volby odesílatele). Kupujícímu je doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu.

10.2. Zpráva je doručena:

A/ v případě doručování elektronickou poštou okamžikem jejího přijetí na server příchozí pošty; integrita zpráv zaslaných elektronickou poštou může být zajištěna certifikátem,

B/ v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb převzetím zásilky adresátem,

C/ v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb též odepřením převzetí zásilky, odepře-li adresát (popřípadě osoba oprávněná za něj zásilku převzít) zásilku převzít.

11. Závěrečná ustanovení

11.1. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

11.2. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění a činnost prodávajícího nepodléhá jinému povolování. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný Živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

11.3. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

11.4. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

11.5. Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.

11.6. Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování písemností : Milujemedarky.cz, Pošta Pěnčín u Liberce 107, 46345, adresa elektronické pošty info@milujemedarky.cz., telefon: 602151920, adresa sídla : Pěnčín 45, 46345 Pěnčín. Prodávající neposkytuje jiný prostředek on-line komunikace.

V Pěnčíně dne 1.1.2023

1/Vzorový formulář pro žádost o Zpětný svoz zboží kurýrem přepravní společnosti

Kurýr přepravní společnosti si zboží vyzvedne na zvolené adrese

2/Vzorový formulář pro reklamaci zboží


NWI3Yzh